Ogłoszenie w sprawie VIII GC 616/19

2021-07-08

Sąd Okręgowy w Szczecinie VIII Wydział Gospodarczy informuje, iż na zarządzenie Sędziego z dnia 8 czerwca 2021 r. na podstawie art. 144 k.p.c. ustanowiono dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Adama Zdzisława Borzeszkowskiego, kuratora procesowego w osobie radcy prawnej Anny Leśnik dla reprezentowania pozwanego w postępowaniu w sprawie VIII GC 616/19 toczącej się w Sądzie Okręgowym w Szczecinie w sprawie z powództwa Future Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w Warszawie o zapłatę.  

Ponadto Sąd informuje, że pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie VIII GC 616/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Piotr Lisica
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2021-06-09 14:40:36
Publikacja w dniu:
2021-06-09
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Emilia Marchewka
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2021-06-09 14:38:51
Publikacja w dniu:
2021-06-09
Zmiany:
Podejrzyj