Ogłoszenie w sprawie VIII GC 468/19

2021-06-11

Sąd Okręgowy w Szczecinie
VIII Wydział Gospodarczy
ul. Małopolska 17
70-952 Szczecin
Tel. 914830156

Szczecin, dnia 6 maja 2021 r.

Sygn. akt. VIII GC 468/19

O G Ł O S Z E N I E

Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Michała Puchały
adres do doręczeń: Maciej Puchała & Partnerzy Kancelaria Radcy Prawnego Aleja Wojska Polskiego 31/7, 70-473 Szczecin
do zastępowania w Sądzie Okręgowym w Szczecinie, Wydział VIII Gospodarczy
pana Michała Jednorowicza nieznanego z miejsca pobytu,
w sprawie z powództwa Nest Bank spółki akcyjnej w Warszawie
przeciwko Michałowi Jednorowiczowi
o zapłatę


Sygn. akt VIII GC 468/19
Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.

Sędzia Sądu Okręgowego
Anna Górnik

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie VIII GC 468/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Emilia Marchewka
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2021-05-11 11:16:02
Publikacja w dniu:
2021-05-11
Zmiany:
Podejrzyj