Ogłoszenie w sprawie III K 428/21

Sąd Okręgowy w Szczecinie, III Wydział Karny zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych w sprawie o sygn. akt III K 428/21, o terminie rozprawy głównej, która odbędzie się w dniu 7 grudnia 2022r. o godz. 9:00 w sali 90 gmachu Sądu Okręgowego w Szczecinie ul. Kaszubska 42 w sprawie przeciwko Arkadiuszowi Andrejczyk i Tomaszowi Prajs, oskarżonych o czyn z art. 286 § 1 kk w zbiegu z art. 297 § 1 kk i inne, art. 218 § 1a kk w związku z art. 12 § 1 kk, art. 286 § 1 kk w zbiegu z art. 297 § 1 kk w związku z art. 294 § 1 kk w związku z art. 11 § 2 kk, art. 218 § 1a kk w związku z art. 12 § 1 kk, skierowanej z aktem oskarżenia przez Prokuraturę Okręgową w Szczecinie sygn. akt PO II Ds 6.2020 

P O U C Z E N I E


Sąd może uwzględnić wniosek o wydanie wyroku skazującego, gdy okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości, a cele postępowania zostaną osiągnięte mimo nieprzeprowadzenia rozprawy w całości; uwzględnienie wniosku jest możliwe jedynie wówczas, gdy nie sprzeciwia się temu prokurator, a także pokrzywdzony należycie powiadomiony o terminie rozprawy oraz pouczony o możliwości zgłoszenia przez oskarżonego takiego wniosku (art. 387 § 2 k.p.k.).

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie III K 428/21

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Anna Lipiec
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2022-10-19 12:28:05
Publikacja w dniu:
2022-10-19
Zmiany:
Podejrzyj