kraje Unii Europejskiej

Od dnia 18 czerwca 2011 r. obowiązuje rozporządzenie Rady (WE) nr 4/2009 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (Dz.Urz. UE typ L z dnia 10 stycznia 2009 r. Nr 7, s. 1)

Zasięg terytorialny
państwa członkowskie Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Francja, Finlandia, Hiszpania, Holandia, Grecja, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Rumunia, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Wielka Brytania, Węgry, Włochy

Dokumenty potrzebne do wszczęcia postępowania o egzekucję alimentów na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009:

  1. wniosek wierzyciela
  2. wyciąg z orzeczenia (wyroku lub ugody) - formularz - załącznik I lub II do rozporządzenia - dwie wersje językowe - wypełnia sąd, który wydał orzeczenie na pisemny wniosek wierzyciela
  3. odpis prawomocnego orzeczenia (wyrok, postanowienie, ugoda) zasądzającego alimenty - nie może być kserokopia
  4. zestawienie zaległości alimentacyjnych (w języku polskim i języku urzędowym kraju do którego kierujemy wniosek)
  5. pełnomocnictwo dla właściwego organu centralnego w następujących państwach: Francja, Hiszpania, Czechy
  6. jeśli dziecko uprawnione do alimentów ukończyło 16 lat należy dołączyć do wniosku (lub w trakcie postępowania przesyłać na początku każdego roku szkolnego) zaświadczenie o kontynuowaniu nauki
  7. konto bankowe


Wszystkie dokumenty składa się w 2 egzemplarzach, tj. oryginały + kserokopie!

 

Przydatne linki:

  1. strona Ministerstwa Sprawiedliwości/Współpraca międzynarodowa/Alimenty
  2. Europejski portal e-sprawiedliwość

Rejestr zmian dla: kraje Unii Europejskiej

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Izabela Jakubiak
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2020-11-04 14:28:19
Publikacja w dniu:
2020-11-04
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Izabela Jakubiak
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2020-11-04 14:25:44
Publikacja w dniu:
2020-11-04
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Izabela Jakubiak
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2020-11-04 14:23:22
Publikacja w dniu:
2020-11-04
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Izabela Jakubiak
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2020-11-04 14:21:42
Publikacja w dniu:
2020-11-04
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Victoria Grachev
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2017-10-25
Publikacja w dniu:
2017-10-25
Opis zmiany:
Dodanie dokumentów do ściągnięcia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2017-10-25
Publikacja w dniu:
2017-10-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Victoria Grachev
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2017-10-25
Publikacja w dniu:
2017-10-25
Opis zmiany:
kraje Unii Europejskiej