Komunikat w sprawie III K 211/19

Sąd Okręgowy w Szczecinie, Wydział III Karny uprzejmie informuje, że zarządzeniem sędziego z dnia 15 stycznia 2020 r., wydanym na podstawie § 91 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych, zdecydowano o wydaniu dla publiczności kart wstępu na salę rozpraw nr 90 na rozprawy w sprawie III K 211/19 w liczbie nie większej niż 20 - według kolejności zgłoszeń.

Karty wstępu mają charakter imienny, wydawane są przez Kierownika Sekretariatu Wydziału III Karnego, po zgłoszeniu osobistym albo na wniosek przekazany pisemne lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (zawierający dane osobowe i numer dokumentu tożsamości). Lista kart wydanych zostanie udostępniona Policji Sądowej. Karty wstępu obowiązują na wszystkie rozprawy w sprawie – do odwołania.            

Osoby, które mają być w sprawie przesłuchane w charakterze świadka, mogą uczestniczyć w rozprawie w charakterze publiczności dopiero po ich przesłuchaniu ( po wydaniu kart wstępu).

Rejestr zmian dla: Komunikat w sprawie III K 211/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Anna Lipiec
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2020-01-15
Publikacja w dniu:
2020-01-15
Opis zmiany:
Komunikat w sprawie III K 211/19