Komunikat Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 1 marca 2018 r.

W dniu 26 lutego 2018 r. Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Krakowskiego podjęło uchwałę, w której stwierdza między innymi:

„Przykładami tego rodzaju bezpodstawnych postępowań (wobec sędziów – przyp. aut.) jest sprawa karna dotycząca Pani Sędzi Agnieszki Poświaty i Pani Sędzi Małgorzaty Czerwińskiej, które pełniąc funkcje przewodniczących wydziałów w szczecińskich sądach przydzieliły do rozpoznania wnioski prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec byłych członków zarządu zakładów chemicznych „Police”, a w których to sprawach sądy obydwu instancji nie znalazły podstaw dla zastosowania środków zapobiegawczych.”.

W związku z powyższym oświadczam, że:
Prokuratura Regionalna w Gdańsku prowadzi przekazane jej z Prokuratury Regionalnej w Szczecinie postępowanie dotyczące okoliczności związanych z rozpoznawaniem wniosków Prokuratorów Prokuratury Regionalnej w Szczecinie o zastosowanie tymczasowego aresztowania w sprawie dotyczącej Zakładów Chemicznych „Police”, a także z rozpoznawaniem złożonych w tej sprawie zażaleń prokuratorów na postanowienia oddalające wnioski o jego zastosowanie.
Pani Sędzia Agnieszka Poświata jest Przewodniczącą VI Wydziału Karnego Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, w którym oddalone zostały liczne wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania w ww. sprawie. Pani Sędzia sama rozpoznawała niektóre z nich, a inne przydzieliła do rozpoznania sędziom kierowanego przez nią wydziału. Jednakże nie ma obecnie podstaw do stwierdzenia, że postępowanie dotyczy czynności Pani Sędzi. Ani ona, ani żaden pracownik czy sędzia wspomnianego Sądu Rejonowego nie byli przez prokuraturę przesłuchiwani.
Pani Sędzia Małgorzata Czerwińska jest natomiast sędzią Sądu Okręgowego w Szczecinie, w czasie przedmiotowych wydarzeń była sędzią II Wydziału Cywilnego Odwoławczego, obecnie jest Przewodniczącą I Wydziału Cywilnego. Nigdy nie orzekała w sprawach karnych i z opisywaną sprawą nie ma nic wspólnego.


Maciej Strączyński
Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie

Rejestr zmian dla: Komunikat Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 1 marca 2018 r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie - SSO Maciej Strączyński
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2018-03-01
Publikacja w dniu:
2018-03-01
Opis zmiany:
Zamieszczenie komunikatu