Komunikat

Sąd Okręgowy w Szczecinie informuje, że w dniu 23 czerwca 2017 roku sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie Wiesława B. – M. została zatrzymana przez ochronę sklepu pod zarzutem popełnienia przestępstwa oszustwa polegającego na zmianie cen na towarach. Sędzia, po ujawnieniu tego faktu zawiadomiła Panią Prezes Sądu Okręgowego, która w trybie pilnym zwołała posiedzenie Kolegium Sądu Okręgowego w Szczecinie. Tego samego dnia podjęła decyzję o zarządzeniu w trybie art. 130 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych przerwy w czynnościach sędziego na maksymalny dopuszczalny okres jednego miesiąca. Jednocześnie Kolegium Sądu Okręgowego podjęło uchwałę o wystąpieniu do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z wnioskiem o odwołanie Pani sędzi z funkcji wizytatora. Dalszy bieg sprawy zależny jest od czynności podejmowanych przez prokuraturę prowadzącą postępowanie karne oraz Sąd Dyscyplinarny. Społeczność sędziowska jest wstrząśnięta i zszokowana tym zdarzeniem, które godzi w wizerunek wszystkich sędziów. Czyn ten podważa zaufanie społeczne do sędziów wykonujących sumiennie i rzetelnie trudną i odpowiedzialną pracę.


rzecznik prasowy
Sądu Okręgowy
w Szczecinie
SSO Michał Tomala

Rejestr zmian dla: Komunikat

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
SSO Tomasz Szaj
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2017-06-26
Publikacja w dniu:
2017-06-26
Opis zmiany:
Zamieszczenie komunikatu