Komunikat

Sąd Okręgowy w Szczecinie informuje, że w dniu 20 października 2017 roku sędzia Sądu Rejonowego Szczecin - Centrum w Szczecinie Małgorzata J. została zatrzymana przez funkcjonariuszy Policji pod zarzutem popełnienia przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości w ruchu lądowym. Prezes Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, po otrzymaniu w dniu 2 listopada 2017 r niezbędnych dokumentów z prokuratury dotyczących tego zdarzenia, podjął decyzję o zarządzeniu w trybie art. 130 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych wobec Małgorzaty J. przerwy w czynnościach sędziego na maksymalny okres przewidziany ustawą – 1 miesiąca, uznając że czyn ten godzi w powagę Sądu.

Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie SSO Maciej Strączyński w trybie pilnym zwołał posiedzenie Kolegium Sądu Okręgowego w Szczecinie, po którym podjął decyzję o odwołaniu Pani sędzi z funkcji Przewodniczącej XIII Wydziału Gospodarczego – Krajowego Rejestru Sądowego.

Dalszy bieg sprawy zależny jest od czynności podejmowanych przez prokuraturę prowadzącą postępowanie karne oraz właściwy Sąd Dyscyplinarny.

Rzecznik prasowy
Sądu Okręgowego w Szczecinie
SSO Michał Tomala

Rejestr zmian dla: Komunikat

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
SSO Michał Tomala
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2017-11-06
Publikacja w dniu:
2017-11-06
Opis zmiany:
Zamieszczenie komunikatu