Kompleksowe utrzymanie czystości

Uprzejmie informujemy, że Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu zapewniającego obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości dostępnym pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto w systemie. Wykonawca posiadający konto ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Szczegółowa instrukcja użytkownika wykonawcy dostępna jest na stronie https://ezamowienia.ms.gov.pl/ w zakładce e-learning.

Więcej informacji nt. komunikacji elektronicznej w zmówieniach publicznych prowadzonych przez Sąd Okręgowy w Szczecinie.

Dedykowany link do przedmiotowego zamówienia:

https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs/public/postepowanie?postepowanie=1593065

Nazwa:

Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach Sądu Okręgowego w Szczecinie, OZSS, Sądu Rejonowego w Choszcznie, Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim, Sądu Rejonowego w Łobzie oraz sprzątanie terenu zewnętrznego wokół budynku Sądu Okręgowego w Szczecinie oraz Sądu Rejonowego w Łobzie.

Oznaczenie postępowania:

ZP/2/PN/2019

Numer ogłoszenia w Dz.U.:

2019/S 074-175487

Tryb:

przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:

16-05-2019 r. godz: 11:00

Rejestr zmian dla: Kompleksowe utrzymanie czystości

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Szczecinie - Maciej Olechnowicz
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2019-04-15
Publikacja w dniu:
2019-04-15
Opis zmiany:
Zamieszczenie ogłoszenia