Informacja dotycząca sprawy IIIK 211/19

Stosownie do postanowienia Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 3 stycznia 2020 r. uprzejmie informuję, że w sprawie III K 211/19, w związku ze zwiększonym zainteresowaniem mediów i publiczności, określone zostały zasady udziału przedstawicieli mediów.
Sąd zezwolił na dokonywanie za pomocą aparatury utrwaleń obrazu i dźwięku z przebiegu rozprawy – z wyłączeniem utrwalania wyjaśnień oskarżonych, zeznań świadków i opinii ustnych biegłych.
Ograniczono liczbę przedstawicieli mediów na sali rozprawy, uprawnionych do dokonywania utrwaleń obrazu i dźwięku z użyciem kamer lub mikrofonów, z wyłączeniem urządzeń niewielkich rozmiarów (smartfonów, aparatów fotograficznych), do pięciu – według kolejności zgłoszeń.
Ustalono, iż przedstawiciele środków masowego przekazu mogą uczestniczyć w rozprawie po uzyskaniu kart wstępu dla mediów, przy czym każdemu środkowi masowego przekazu może być wydana jedna karta wstępu (z wyłączeniem operatorów urządzeń), po zgłoszeniu zapotrzebowania u Kierownika Wydziału III Karnego w terminie do 10 stycznia 2020 r.

SSO Grzegorz Kasicki

Rejestr zmian dla: Informacja dotycząca sprawy IIIK 211/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
SSO Grzegorz Kasicki
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2020-01-03
Publikacja w dniu:
2020-01-03
Opis zmiany:
Informacja dotycząca sprawy IIIK 211/19