Oddziały

Do zakresu działania Oddziału Administracyjnego należą w szczególności:

 • sprawy organizacyjne Sądu Okręgowego,
 • prowadzenie sekretariatu Prezesa i Wiceprezesów,
 • sprawy socjalno – bytowe pracowników Sądu
 • sprawy ławników, biegłych sądowych, tłumaczy przysięgłych, lekarzy sądowych, syndyków upadłości, mediatorów, kuratorów ustanawianych na podstawie ustawy o krs,
 • koordynacja działania wszystkich agend administracyjnych sądu i zapewnienie prawidłowego obiegu korespondencji,
 • prowadzenie ewidencji pieczęci urzędowych sądu,
 • legalizacja dokumentów,
 • prowadzenie biblioteki i biura dowodów rzeczowych,
 • nadzór nad archiwum zakładowym,
 • nadzór nad pracą Biur Obsługi Interesantów przy ul. Kaszubskiej oraz przy ul. Małopolskiej,
 • nadzór na pracą Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym,
 • nadzór nad Biurami Podawczymi Sądu Okręgowego i czytelniami,
 • sporządzanie zbiorczych sprawozdań statystycznych o ewidencji spraw, wydanych orzeczeniach i przestępczości

ul. Kaszubska 42
70-227 Szczecin

Kierownik oddziału: Jolanta Uziębło
tel. (91) 48-38-336
pok. 237a

Sekretariat
tel. (91) 48-38-338, 48-38-465
pok. 237

Zastępca Kierownika Oddziału – Justyna Stańczyk Denderska
tel. (91) 48-38-341
pok. 239

ul. Limanowskiego 1
70-220 Szczecin

Główna Księgowa: Dorota Fic-Romanowska
tel. (91) 48-38-353
pok. 304

Zastępca Głównej Księgowej: Anna Łazińska
tel. (91) 48-38-389
pok. 304

Oddział finansowy
tel. (91) 48-38-303, 48-38-565, 48-38-359, 48-38-323
pok. 305-308

Wynagrodzenia pracowników
tel. (91) 48-38-302, 48-38-311
pok. 307A

ul. Limanowskiego 1
70-220 Szczecin

Kierownik oddziału: Grzegorz Perkowski 
tel. (91) 48-38-354
pok. 6

Oddział gospodarczy
tel. (91) 48-38-304, 48-38-355
pok. 5

ul. Limanowskiego 1
70-220 Szczecin

Kierownik oddziału: Mariusz Odorski
tel. (91) 48-38-347
pok. 410

Inspektorzy
tel. (91) 48-38-348, 48-38-343
pok. 411, 412

ul. Kaszubska 42
70-227 Szczecin

Kierownik oddziału: Beata Dudzik
tel. (91) 48-38-363
pok. 213a

Sprawy kadrowe pracowników
tel. (91) 48-38--313, 48-38-447
pok. 213

Sprawy dot. szkoleń
tel. (91) 48-38-344
pok. 213

Kierownik oddziału: Marek Judycki
tel. (91) 48-38-374
ul. Limanowskiego 1
pok. 409

Informatycy
tel. (91) 48-55-509
pok. 408

Rejestr zmian dla: Oddziały

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Dorota Fic-Romanowska
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2021-06-18 14:25:01
Publikacja w dniu:
2021-06-18
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Justyna Stańczyk-Denderska
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2021-03-01 12:10:00
Publikacja w dniu:
2021-03-01
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Marek Judycki
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2020-07-21 13:24:16
Publikacja w dniu:
2020-07-21
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Beata Dudzik
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2020-06-03
Publikacja w dniu:
2020-06-03
Opis zmiany:
Dorota Fic-Romanowska
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Małgorzata Teniuch
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2020-04-22
Publikacja w dniu:
2020-04-22
Opis zmiany:
Zmiana adresu e-mail na: zespolanaliz@szczecin.so.gov.pl
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Szczecinie - Maciej Olechnowicz
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2019-08-01
Publikacja w dniu:
2019-08-01
Opis zmiany:
Zmiana kierownika Oddziału Administracyjnego
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Szczecinie - Maciej Olechnowicz
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2019-07-11
Publikacja w dniu:
2019-07-11
Opis zmiany:
Zmiana głównej księgowej
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Szczecinie - Maciej Olechnowicz
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2019-05-31
Publikacja w dniu:
2019-05-31
Opis zmiany:
Zmiana zastępcy kierownik Oddziału Administracyjnego i Kierownika Oddziału Analiz
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Beata Dudzik
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2018-10-15
Publikacja w dniu:
2018-10-15
Opis zmiany:
Zmiana personalna na stanowisku Kierownik Oddziału Gospodarczego
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Agnieszka Plichta
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2018-07-27
Publikacja w dniu:
2018-07-27
Opis zmiany:
Zmiany informacji w Oddziale administracyjnym i finansowym
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2016-11-02
Publikacja w dniu:
2016-12-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2009-09-14
Publikacja w dniu:
2016-12-28
Opis zmiany:
b/d