Pełnomocnik ds. wdrożeń systemów teleinformatycznych

Na mocy zarządzenia Ministra sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zakresu i sposobu wykonywania zadań koordynatora do spraw informatyzacji sądownictwa powszechnego Koordynatorem do spraw informatyzacji sądownictwa powszechnego jest Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu nadzorujący działania związane z informatyzacją resortu, zwanym dalej "Koordynatorem". Koordynator może powołać zastępcę, który będzie realizował zadania związane z wdrożeniem systemów teleinformatycznych w sądach powszechnych, zwanego dalej "Zastępcą Koordynatora".
Zakres obowiązków Zastępcy Koordynatora obejmuje w szczególności:

  1. wspomaganie procesu wdrażania w sądach powszechnych systemów teleinformatycznych realizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości;
  2. analiza potrzeb informatycznych sądownictwa oraz ocena skutków rozwiązań informatycznych wprowadzanych w sądach;
  3. przygotowanie rekomendacji co do strategii i kierunków rozwoju informatyzacji sądownictwa;
  4. wspomaganie procesu konsolidacji służb informatycznych sądownictwa;
  5. promocja wdrażanych rozwiązań informatycznych wymiaru sprawiedliwości;
  6. organizacja szkoleń i konferencji z zakresu informatyzacji sądownictwa;
  7. analiza zagranicznych rozwiązań prawnych i technicznych z zakresu informatyzacji sądownictwa i komunikacji elektronicznej;
  8. opracowanie propozycji legislacyjnych związanych z wdrażaniem systemów teleinformatycznych w resorcie sprawiedliwości.

Zgodnie z § 7 tegoż rozporządzenia Koordynator na wniosek Zastępcy Koordynatora powołuje i odwołuje pełnomocników sądowych do spraw wdrożeń systemów teleinformatycznych w sądach powszechnych dla sądów apelacyjnych oraz sądów okręgowych, zwanych dalej "pełnomocnikami sądowymi", po zasięgnięciu przez Zastępcę Koordynatora opinii prezesa właściwego sądu.

Pełnomocnikiem sądowym do spraw wdrożeń systemów teleinformatycznych w sądach powszechnych w Sądzie Okręgowym w Szczecinie jest:
Sędzia Sądu Okręgowego Tomasz Sobieraj
adres:
ul. Piotra Skargi 19
pokój 318
71-423 Szczecin

tel. 91 44 55 975
email: tsobieraj@szczecin.so.gov.pl

Rejestr zmian dla: Pełnomocnik ds. wdrożeń systemów teleinformatycznych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
SSO Tomasz Sobieraj
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2018-01-19
Publikacja w dniu:
2018-01-19
Opis zmiany:
Zmiana treści informacji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
SSO Tomasz Sobieraj
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2017-09-21
Publikacja w dniu:
2017-09-21
Opis zmiany:
Zmiana treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
SSO Tomasz Sobieraj
Opublikował:
Agencja IArt
Dokument z dnia:
2015-01-14
Publikacja w dniu:
2017-01-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
SSO Tomasz Sobieraj
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2015-01-14
Publikacja w dniu:
2016-12-29
Opis zmiany:
b/d