Kolegium Sądu

Z mocy prawa w skład Kolegium Sądu Okręgowego wchodzą: Prezes Sądu Okręgowego oraz Prezesi Sądów Rejonowych z obszaru właściwości Sądu Okręgowego.

Kolegium Sądu Okręgowego w Szczecinie:

Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie – Maciej Strączyński

Prezes Sądu Rejonowego w Choszcznie -  Tomasz Klimczak

Prezes Sądu Rejonowego w Goleniowie – Aneta Iglewska-Wilczyńska

Prezes Sądu Rejonowego w Gryfiach – Radosław Bielecki

Prezes Sądu Rejonowego w Gryfinie – Monika Gniazdowska

Prezes Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim – Ewa Klamrzyńska

Prezes Sądu Rejonowego w Łobzie – Sława Miszel

Prezes Sądu Rejonowego w Myśliborzu – Edyta Matusewicz-Jankowska

Prezes Sądu Rejonowego w Stargardzie – Jakub Matkowski

Prezes Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie – Grażyna Sienicka

Prezes Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie – Magdalena Pasieka-Paczek

Prezes Sądu Rejonowego w Świnoujściu – Kamilla Gajewska

Kolegium przewodniczy Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie

Kolegium Sądu Okręgowego realizuje zadania określone w ustawie, a ponadto:

1)    wyraża opinię w sprawie powołania do pełnienia funkcji rzecznika prasowego albo powierzenia obowiązków rzecznika prasowego w sądzie okręgowym oraz wyraża opinię w sprawie zwolnienia  z pełnienia tej funkcji albo wykonywania tych obowiązków;

1a)   opiniuje kandydatów na stanowiska sędziów sądu okręgowego i sędziów sądów rejonowych;

2)   rozpatruje wnioski wynikające z wizytacji i lustracji sądów;

3)   wyraża opinię o projektach planów finansowych, o których mowa w art. 178 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2020.365 -j.t.);

4)    wyraża opinię w sprawach osobowych sędziów sądu okręgowego, sędziów sądów rejonowych oraz asesorów sądowych, działających w okręgu sądowym;

5)    wypowiada się w przypadkach zachowań sędziów i asesorów sądowych naruszających zasady etyki;

6)   wyraża opinię w innych sprawach przedstawionych przez prezesa sądu okręgowego, prezesa sądu apelacyjnego, Krajową Radę Sądownictwa oraz Ministra Sprawiedliwości.

Rejestr zmian dla: Kolegium Sądu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie - SSO Maciej Strączyński
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2021-10-12 12:01:45
Publikacja w dniu:
2021-10-12
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Justyna Stańczyk-Denderska
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2020-05-27
Publikacja w dniu:
2020-05-27
Opis zmiany:
Zmiana: Kamilla Gajewska
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie - SSO Maciej Strączyński
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2020-03-11
Publikacja w dniu:
2020-03-11
Opis zmiany:
Zmiana informacji n.t. Kolegium Sądu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie - SSO Maciej Strączyński
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2018-12-20
Publikacja w dniu:
2018-12-20
Opis zmiany:
Rezygnacja SSO W. Motak z funkcji członka kolegium i informacja o wolnym wakacie
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie - SSO Maciej Strączyński
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2018-06-07
Publikacja w dniu:
2018-06-07
Opis zmiany:
Dodanie 2 członków Kolegium z Sądu Okręgowego w Szczecinie
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie - SSO Maciej Strączyński
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2018-06-05
Publikacja w dniu:
2018-06-05
Opis zmiany:
Zamieszczeni członka Kolegium z SR Choszczno
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie - SSO Maciej Strączyński
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2018-05-30
Publikacja w dniu:
2018-05-30
Opis zmiany:
Dodanie sędziego z SR Świnoujście do składu kolegium
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie - SSO Maciej Strączyński
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2018-05-28
Publikacja w dniu:
2018-05-28
Opis zmiany:
Zmiana składu Kolegium Sądu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Agnieszka Plichta
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2017-09-21
Publikacja w dniu:
2017-09-21
Opis zmiany:
Dodanie członka kolegium - SSO Władysłąwa Motak
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Agnieszka Plichta
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2017-09-12
Publikacja w dniu:
2017-09-12
Opis zmiany:
Zmiana Przewodniczącego KOlegium
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2015-09-29
Publikacja w dniu:
2016-12-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Agnieszka Plichta
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2009-11-13
Publikacja w dniu:
2016-12-29
Opis zmiany:
b/d