Informacje ogólne

Do zadań Rady należy w szczególności:

  1. organizowanie, inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć służących zapobieganiu przestępczości i społecznej readaptacji skazanych,
  2. opiniowanie działalności organów rządowych i przedstawicieli społeczeństwa, podejmowanej w zakresie zapobiegania przestępczości, wykonywania orzeczeń i readaptacji społecznej skazanych oraz udzielania pomocy skazanym i ich rodzinom,
  3. koordynowanie działalności stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji oraz kościołów i związków wyznaniowych, jak również osób godnych zaufania, podejmowanej w zakresie wykonywania kar, środków karnych, zabezpieczających i zapobiegawczych,
  4. podejmowanie, organizowanie i koordynowanie społecznej kontroli nad wykonaniem kar, środków karnych, zabezpieczających i zapobiegawczych oraz opracowywanie wyników tych kontroli,
  5. dokonywanie oceny polityki penitencjarnej,
  6. przedstawianie wniosków i opinii w sprawie podziału oraz wykorzystania środkówz funduszu pomocy penitencjarnej,
  7. inicjowanie i wspieranie badań naukowych służących zapobieganiu przestępczości i społecznej readaptacji skazanych.

Kadencja Terenowej Rady do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu Szczecińskiego trwa 4 lata.

Rejestr zmian dla: Informacje ogólne

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Agnieszka Jaworska
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2013-07-04
Publikacja w dniu:
2016-12-29
Opis zmiany:
b/d