Krajowy Rejestr Sądowy

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

Sprawy rejestrowe z całego obszaru Sądu Okręgowego w Szczecinie (dawniej rozpoznawane przez XVII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego)

ul. Królowej Korony Polskiej 31
70-485 Szczecin

Przewodnicząca - SSR Joanna Kępińska-Polińska
pok. 9

Kierownik Sekretariatu - Mariusz Osiński
tel. (91) 42-25-347 wew. 34

W związku z likwidacją Kasy mieszczącej się w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, uprzejmie informujemy, że od dnia 1 marca 2019r. nie będzie możliwości wnoszenia opłat sądowych ani zakupu znaków opłaty sądowej w budynku przy ul. Kr. Korony Polskiej 31.
Jednocześnie informujemy, iż w/w opłat można dokonać:

  • w Kasie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie przy ul. Kaszubskiej 42
  • przelewem na nr rachunku:
    NBP O/O Szczecin 92 1010 1599 0526 7622 3100 0000 (podając w tytule przelewu niezbędne informacje: sygnaturę akt sprawy, imię i nazwisko lub numer wydziału tj. XIII Wydział KRS)
  • kupując znak sądowy w formie elektronicznej (e-znak) na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://oplaty.ms.gov.pl/
  • w placówkach Poczty Polskiej S.A. na terenie całego kraju. Najbliższa filia urzędu pocztowego znajduje się w odległości 600 m w budynku Urzędu Miejskiego w Szczecinie przy pl. Armii Krajowej 5.


Wejście A:
Biuro podawcze
tel. (091) 42-24-999 
godz. przyjęć: 
poniedziałek 8.00-18.00 
wtorek-piątek 8.00-15.00 

Wejście B:
Przeglądanie akt
tel. (091) 42-40-559
poniedziałek 8.00-18.00
wtorek-piątek 8.00-15.00

Wejście C:
Oddział Centralny Informacji KRS (odpisy):
tel. (091) 42-10-260
Przyjmowanie interesantów:
poniedziałek 8.00-18.00
wtorek-piątek 8.00-15.00

Punkt Przyjmowania Ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego:
tel. (091) 42-24-990
poniedziałek-piątek 8.00-15.00

Rejestr zmian dla: Krajowy Rejestr Sądowy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Jolanta Uziębło
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2019-09-18
Publikacja w dniu:
2019-09-18
Opis zmiany:
Likwidacja kasy w budynku KRS
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Agnieszka Plichta
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2018-10-26
Publikacja w dniu:
2018-10-26
Opis zmiany:
Zmiana czasu pracy w kasie KRS
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Agnieszka Plichta
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2018-09-18
Publikacja w dniu:
2018-09-18
Opis zmiany:
Zmiana przewodniczącej KRS
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Marek Judycki
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2009-11-17
Publikacja w dniu:
2016-12-29
Opis zmiany:
b/d