Aktualności

 • Obwieszczenie o wolnym stanowisku sędziowskim w Sądzie Okręgowym

  Minister Sprawiedliwości w dniu 22 maja 2023 r. dokonał obwieszczenia o jednym wolnym stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Szczecinie (Monitor Polski z dnia 29 maja 2023 r., poz. 531).

  Ww. etat jest przydzielony do pionu cywilnego - I Wydziału Cywilnego.

  Czytajwięcejo: Obwieszczenie o wolnym stanowisku sędziowskim w Sądzie Okręgowym
 • Obwieszczenie o wolnym stanowisku sędziowskim w Sądzie Okręgowym

  Minister Sprawiedliwości w dniu 5 maja 2023 r. dokonał obwieszczenia o jednym wolnym stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Szczecinie (Monitor Polski z dnia 18 maja 2023 r., poz. 514).


  Ww. etat jest przydzielony do pionu karnego - IV Wydziału Karnego Odwoławczego.

  Czytajwięcejo: Obwieszczenie o wolnym stanowisku sędziowskim w Sądzie Okręgowym
 • Ogłoszeniew sprawie VIII GNc 478/21

  Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie radcy prawnego Katarzyny Borzęckiej adres do doręczeń: ul. Stary Tartak 204/4, 72-410 Golczewo, tel.: 790200308 do zastępowania w Sądzie Okręgowym w Szczecinie, Wydział VIII Gospodarczy pana Mateusza Thomasa nieznanego z miejsca pobytu, sprawy z powództwa Bank Polska Kasa Opieki spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie przeciwko Mateuszowi Thomasowi o zapłatę

  Czytajwięcejo: Ogłoszeniew sprawie VIII GNc 478/21
 • Komunikat w sprawie III K 27/23

  Sąd Okręgowy w Szczecinie III Wydział Karny zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych w sprawie o sygn. III K 27/23, prowadzonej w postępowaniu przygotowawczym przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie pod sygn. 2010-1.Ds.58.2022, że w dniu 6 czerwca 2023 roku o godz. 9:00, w sali Sądu Okręgowego w Szczecinie nr 90 przy ul. Kaszubskiej 42, odbędzie się rozprawa karna przeciwko oskarżonym: Miłosz Nowak, Przemysław Kram, Paulina Wawrzyniak, Rafał Szymański, Piotr Iżykowski, Małgorzata Kucharska, którzy stanęli pod zarzutami popełnienia przestępstwa z art. 286 § 1 kk w zbiegu z art. 270 § 1 kk w zbiegu z art. 178 Obrót instrumentami finansowymi w zbiegu z art. 171 ust. 5 Prawo bankowe w związku z art. 11 § 2 kk w związku z art. 12 § 1 kk w związku z art. 65 § 1 kk, art. 286 § 1 kk w związku z art. 294 § 1 kk w zbiegu z art. 178 Obrót instrumentami finansowymi w zbiegu z art. 171 ust. 5 Prawo bankowe w związku z art. 11 § 2 kk w związku z art. 12 § 1 kk w związku z art. 65 § 1 kk i innych.

  Czytajwięcejo: Komunikat w sprawie III K 27/23
Ostatnio dodane artykuły

Najczęściej czytane

Informacje

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Sąd Okręgowy w Szczecinie nie posiada stron na portalach społecznościowych

ul. Kaszubska 42

III Wydział Karny
IV Wydział Karny Odwoławczy
V Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych

Biuro Obsługi Interesantów:
tel. 91 44-80-002
e-mail: boi@szczecin.so.gov.pl

Czytelnia akt:
tel. 91 48-38-453
e-mail: czytelnia@szczecin.so.gov.pl

ul. Małopolska 17

VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
VIII Wydział Gospodarczy
X Wydział Cywilny Rodzinny

Biuro Obsługi Interesantów:
tel. 91 48-30-100
e-mail: boi2@szczecin.so.gov.pl

Czytelnia akt:
tel. 91 48-30-195
e-mail: czytelnia2@szczecin.so.gov.pl

ul. Piotra Skargi 19

I Wydział Cywilny
II Wydział Cywilny Odwoławczy

Informacji udzielają sekretariaty wydziałów
I Wydział Cywilny
tel. 91 44-55-920
faks: 91 44-55-921
e-mail: wydzial1c@szczecin.so.gov.pl

II Wydział Cywilny Odwoławczy
tel. 91 44-55-960
faks: 91 44-55-961
e-mail: wydzial2c@szczecin.so.gov.pl

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego

ul. Kaszubska 42
70-227 Szczecin
tel. 91 48-55-381
tel. 91 48-55-387

Na skróty