III. Zajęcia w dniu 16.12.2017 r.

W dniu 16 grudnia 2017 r., w sali konferencyjnej Sądu Okręgowego w Szczecinie, odbyły się kolejne zajęcia dla licealistów. Zajęcia te składały się z 3 części: wykładu z zakresu procedury karnej (który prowadzili sędziowie Grzegorz Kasicki w pierwszej i Maciej Kawałko w drugiej grupie), wykładu z procedury cywilnej (który prowadzili wspólnie sędziowie Grzegorz Szacoń i Ziemowit Parzychowski) oraz wykładu z prawa rodzinnego – o małżeństwie, rodzicach, dzieciach, kurateli i opiece oraz o odpowiedzialności nieletnich, które poprowadził sędzia Piotr Szarek.
W zajęciach grupy I uczestniczyli uczniowie następujących liceów (wedle listy obecności): LO nr I (23 uczniów), LO nr II (23), LO nr V (1), LO nr IX (3), LO nr XIII (13), LO nr XVIII (3), LO z Oddziałami Integracyjnymi (4), LO DELTA (2), LO Salezjańskie (1).
W zajęciach grupy II uczestniczyli uczniowie z liceów: LO nr III (14 uczniów), LO nr IV (4), LO nr V (2), LO nr VII (3), LO nr VIII (9), LO nr XI (8), LO nr XIV (3).
Kolejne zajęcia odbędą się w dniu 3 lutego 2018 r. - tylko w jednej grupie, o godz. 9.00. W programie spotkanie z Dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie adw. Włodzimierzem Łyczywkiem, spotkanie z Dziekanem Okręgowej Izby Radców Prawnych r.pr. Przemysławem Mijalem oraz krótkie omówienie wybranych przestępstw (sędzia Grzegorz Kasicki).

Rejestr zmian dla: III. Zajęcia w dniu 16.12.2017 r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
SSO Grzegorz Kasicki
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2018-01-31
Publikacja w dniu:
2018-01-31
Opis zmiany:
Zamieszczeni informacji na temat zajęć w dniu 16.12.2017 r.