Dostawa fabrycznie nowych nieregenerowanych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących

Rejestr zmian dla: Dostawa fabrycznie nowych nieregenerowanych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Szczecinie - Maciej Olechnowicz
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2019-06-13
Publikacja w dniu:
2019-06-13
Opis zmiany:
Unieważnienie postępowania
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Szczecinie - Maciej Olechnowicz
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2019-06-12
Publikacja w dniu:
2019-06-12
Opis zmiany:
Zamieszczenie: Informacja z otwarcia ofert, Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Szczecinie - Maciej Olechnowicz
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2019-06-06
Publikacja w dniu:
2019-06-06
Opis zmiany:
Zamieszczenie: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Szczecinie - Maciej Olechnowicz
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2019-06-06
Publikacja w dniu:
2019-06-06
Opis zmiany:
Zamieszczenie: Zmiana SIWZ nr 1 i zmiana terminu składania ofert, Obowiązująca wersja załącznika nr 7 w formacie XLS do SIWZ
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Szczecinie - Maciej Olechnowicz
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2019-06-06
Publikacja w dniu:
2019-06-06
Opis zmiany:
Zamieszczenie załącznika nr 7 w formacie edytowalnym (XLS)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Szczecinie - Maciej Olechnowicz
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2019-05-31
Publikacja w dniu:
2019-05-31
Opis zmiany:
Dostawa fabrycznie nowych nieregenerowanych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących