Rozmieszczenie Wydziałów

Rozmieszczenie Wydziałów w budynkach sądowych na terenie Szczecina

SĄD OKRĘGOWY W SZCZECINIE
Ul. Kaszubska 42

NIP 852-17-17-561
REGON 000324530

ul. Kaszubska 42

  • III Wydział Karny
  • IV Wydział Karny Odwoławczy
  • V Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych

Informacji udziela Biuro Obsługi Interesantów:

tel. 091 44-80-002

faks: 091 44-89-915

adres e-mail:   boi@szczecin.so.gov.pl

Czytelnia akt – zamawianie akt i ustalenie terminów:

tel. 91 48-38-453

adres e-mail:   czytelnia@szczecin.so.gov.pl

ul. Małopolska 17

  • VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
  • VIII Wydział Gospodarczy
  • X Wydział Cywilny Rodzinny

Informacji udziela Biuro Obsługi Interesantów:

tel. 091 48-30-100

faks: 091 48-80-798

adres e-mail:  boi2@szczecin.so.gov.pl

Czytelnia akt – zamawianie akt i ustalenie terminów:

tel. 91 48-30-195

adres e-mail:  czytelnia2@szczecin.so.gov.pl

ul. Piotra Skargi 19

  • I Wydział Cywilny
  • II Wydział Cywilny Odwoławczy

Informacji udzielają sekretariaty wydziałów

Siedziba Prezesa i Wiceprezesów:

Wiceprezes Sądu Okręgowego - SSO Bogumiła Staniek
wykonuje funkcję Prezesa SO w Szczecinie od dnia 01 lipca 2017r.
ul. Kaszubska 42
tel: 091 48-38-341
faks: 091  448-99-15
e-mail: sekretariat@szczecin.so.gov.pl
II piętro, pok. 239

Wiceprezes Sądu Okręgowego – SSO Agnieszka Tarasiuk-Tkaczuk
ul. Małopolska 17
tel: 091 48-30-211
faks: 091  48-30-211
e-mail: sekretariat@szczecin.so.gov.pl
II piętro, pok. 104