Pozostałe komórki

Audytor Wewnętrzny
Barbara Rolikowska
tel. (91) 48-55-449
ul. Limanowskiego 1
pok. 405

ul. Kaszubska 42
70-952 Szczecin

Areszt sądowy 
tel. (91) 48-38-362 
piwnica

Archiwum akt
tel. (91) 48-55-207
piwnica

Biuro Podawcze
tel. (91) 48-55-219
pok. 86

Krajowy Rejestr Karny
ul. Kaszubska 42
przyziemie - Biuro Obsługi Interesantów
tel. (91) 48-38-381
tel. (91) 48-38-387

Pełnomocnik ds ochrony informacji niejawnych
Jerzy Drózd
tel. (91) 48-38-349
pok. 236

Główny Specjalista ds BHP
Jerzy Drózd
tel. (91) 48-38-349 
pok. 236 

Biblioteka
Halina Dyduszyńska
tel. (91) 48-38-316
pok. 216