Pełnomocnik ds. wdrożeń systemów teleinformatycznych

Zgodnie z § 4 ust. 2 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości nr 177/11 z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie ustanowienia i zadań Koordynatora Krajowego ds. koordynacji wdrożeń systemów informatycznych w sądach powszechnych Koordynator Krajowy może wyznaczać w Sądach Apelacyjnych i Sądach Okręgowych pełnomocników ds. realizacji swoich zadań.

Pełnomocnikiem Koordynatora Krajowego ds. koordynacji wdrożeń systemów informatycznych w sądach powszechnych w Sądzie Okręgowym w Szczecinie jest:

Sędzia Sądu Okręgowego  Tomasz Sobieraj

adres:

ul. Piotra Skargi 19 pokój 310
71-423 Szczecin
tel. 91/ 44 55 935
email: tsobieraj@szczecin.so.gov.pl

Zakres obowiązków pełnomocników Koordynatora Krajowego ds. koordynacji wdrożeń systemów teleinformatycznych w sądach powszechnych

  1. Nadzór nad eksploatacją systemu rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w postępowaniu cywilnym;
  2. Nadzór nad procedurami archiwizacji danych na nośnikach magnetycznych w zakresie systemu rejestracji przebiegu rozpraw sądowych
  3. Nadzór nad prawidłową realizacją procedur określonych w Zarządzeniu Koordynatora Krajowego ds. koordynacji wdrożeń systemów teleinformatycznych w sądach powszechnych oraz odpowiednich zarządzeń i zaleceń;
  4. Obsługa rejestracji i dystrybucji uprawnień i certyfikatów do składania podpisów elektronicznych przez osoby wykorzystujące systemy teleinformatyczne w sądach powszechnych
  5. Opracowywanie analiz dotyczących stanu informatyzacji sądu oraz zasad stosowania określonych instytucji prawnych związanych z informatyzacją, na polecenie i w trybie określonym przez Koordynatora Krajowego ds. koordynacji wdrożeń systemów teleinformatycznych w sądach powszechnych lub właściwego prezesa sądu;
  6. Współpraca z Departamentem właściwym ds. informatyzacji Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie realizacji wspólnych zadań dotyczących wdrażania rozwiązań informatycznych wspomagających sądy powszechne w zakresie pracy orzeczniczej sądów;
  7. Współdziałanie z właściwym do spraw organizacji i sądów oraz nadzoru administracyjnego nad sądem powszechnym departamentem Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie optymalizacji zarządzania organizacji pracy, a w szczególności:
  • sprawowaniu bieżącego nadzoru nad przestrzeganiem procedur określonych procedur realizowanych w ramach systemu rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w postępowaniu cywilnym:
  • opracowywaniu okresowych analiz dotyczących realizacji w/w procedur oraz projektów zmian organizacyjno-kadrowych związanych z funkcjonowaniem systemu rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w postępowaniu cywilnym.