• Zwieksz rozmiar tekstu
  • Domyslny rozmiar tekstu
  • Zmniejsz rozmiar tekstu
Strona główna | Aktualności
Aktualności
Zniesienie VII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Uprzejmie informuję, że na mocy zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 września 2016 roku w sprawie zniesienia niektórych wydziałów w sądach okręgowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach okręgowych oraz ośrodków zamiejscowych sądów okręgowych (Dz.Urz. MS z dnia 26 września 2016 roku poz. 200) z dniem 1 października 2016 roku w Sądzie Okręgowym w Szczecinie zniesiony zostaje VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, natomiast obecny VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych swoją właściwością obejmował będzie cały obszar właściwości Sądu Okręgowego w Szczecinie.

 

Prezes Sądu Okręgowego
SSA Halina Zarzeczna

Drukuj
Dokument widziany: 0 razy
Zamieścił: Piotr Lisica   
Wytworzył: Agnieszka Plichta   
Zamieszczony dnia: 30.09.2016
Zmieniony dnia: 30.09.2016
 
Na wokandzie

Informujemy Państwa o publikacji nowego numeru elektronicznej wersji kwartalnika informacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości „Na wokandzie” nr. 3(29)2016.

 

Drukuj
Dokument widziany: 187 razy
Zamieścił: Marek Judycki   
Wytworzył: Jolanta Malec   
Zamieszczony dnia: 07.09.2016
Zmieniony dnia: 07.09.2016
Więcej…
 
Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 sierpnia 2016 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

Zgodnie z dyspozycją art. 20a § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 133 ze zm.) Minister Sprawiedliwości w dniu 9 sierpnia 2016 r. dokonał obwieszczenia o jednym wolnym stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Szczecinie (MP z dnia 19 sierpnia 2016 r., poz. 802) z przeznaczenie do pionu gospodarczego.

Drukuj
Dokument widziany: 50 razy
Zamieścił: Piotr Lisica   
Wytworzył: Anna Szczygło   
Zamieszczony dnia: 22.08.2016
 
Na wokandzie

Informujemy Państwa o publikacji nowego numeru elektronicznej wersji kwartalnika informacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości „Na wokandzie” nr. 2(28)2016.

Drukuj
Dokument widziany: 574 razy
Zamieścił: Marek Judycki   
Wytworzył: Sławomir Kij   
Zamieszczony dnia: 11.07.2016
Więcej…
 
Szkolenie dla biegłych sądowych

Szkolenia dla psychologów, biegłych sądowych w obszarze psychologii klinicznej i sądowej

Drukuj
Dokument widziany: 90 razy
Zamieścił: Marek Judycki   
Wytworzył: Jolanta Malec   
Zamieszczony dnia: 21.06.2016
 


Strona 1 z 13

Aktualności

Zniesienie VII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Uprzejmie informuję, że na mocy zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 września 2016 roku w sprawie zniesienia niektórych wydziałów w sądach okręgowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach okręgowych oraz ośrodków zamiejscowych sądów okręgowych (Dz.Urz. MS z dnia 26 września 2016 roku poz. 200) z dniem 1 października 2016 roku w Sądzie Okręgowym w Szczecinie zniesiony zostaje VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, natomiast obecny VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych swoją właściwością obejmował będzie cały obszar właściwości Sądu Okręgowego w Szczecinie.

 

Prezes Sądu Okręgowego
SSA Halina Zarzeczna

 
Na wokandzie

Informujemy Państwa o publikacji nowego numeru elektronicznej wersji kwartalnika informacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości „Na wokandzie” nr. 3(29)2016.

 

Więcej …
 
Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 sierpnia 2016 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

Zgodnie z dyspozycją art. 20a § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 133 ze zm.) Minister Sprawiedliwości w dniu 9 sierpnia 2016 r. dokonał obwieszczenia o jednym wolnym stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Szczecinie (MP z dnia 19 sierpnia 2016 r., poz. 802) z przeznaczenie do pionu gospodarczego.

 

Polityka prywatności | e-Wokanda | Administrator: mjudycki(at)szczecin.so.gov.pl | Copyright © 2016 Sąd Okręgowy w Szczecinie.